Gendlin (osztrák származású pszichoterapeuta) elmélete, és ezen alapuló módszere a fókuszolás, a humanisztikus pszichológia irányzatához sorolható.

Önismereti és személyiségfejlesztő módszer, befelé figyelés, önvizsgálat, önkorrekció, önfejlesztés, önsegítés.

Alkalmazása során nő az intuíció, a belső empátia, így nő a külső empátia is, az aktív másikra figyelés képessége.

A fókuszolás alapgondolata, hogy a testben, a zsigerekben van a lelki helyzetmegértés kulcsa, csak tudni kell figyelni a test belső jelzéseire. A figyelmet a megfelelő környezeti feltételek kialakításával és ellazulással teremthetjük meg. Az ellazulás önmagában is gyógyhatású – hagyjunk fel korábbi görcsös megoldási kísérleteinkkel!

Hogyan hat a fókuszolás?

“Csak fogadd, ami jön…”

A fókusz-módszer arra a felismerésre épül, hogy létezik egyfajta testi tudatosság, Gendlin szavaival élve, “testi, belső bölcsesség”, amellyel a figyelem megfelelő, tudatos irányítása mellett kapcsolatba lehet kerülni.

A fókuszmunka során, a különböző élethelyzetekhez kapcsolódó testi érzetekre tanulunk meg figyelni, a testünkkel kialakított nyitott elfogadó és tudatos viszonyulás segít visszatalálni ahhoz az egészlegesség élményhez, mely néhány éves korunkig mindannyiunk sajátja volt, csak többségünk elfelejtkezett erről a szimbolikus kapcsolatról a testtel.

Módszerének lényege az élményközpontúság, a megélt tapasztalás, mely a jelentésével együtt megélt testi érzet megtapasztalását, ezen keresztül egy másfajta tudatos megértést jelent. Eszközei a valódi figyelem, az elfogadás légköre, a tükrözés technikája.

forrás: fokuszmodszer.hu